www.akueko.com - Uutiset

Väitös kaupunkimelusta 17.11.07

18.9.2007

Marraskuun 17. päivänä 2007 väittelee Helsingin yliopistolla Outi Ampuja. Tarjolla on takuulla kiinnostavaa tieteellistä keskustelua melusta!

Väitöstilaisuus järjestetään klo 10 Helsingin yliopiston päärakennuksen pienessä juhlasalissa (käyntiosoite: Fabianinkatu 33, 4. krs.). Vastaväittäjänä toimii Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan professori Yrjö Haila.

Väitöskirjan julkaisee Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: SKS / Bibliotheca Historica 110. Sen laajuus on 270 sivua ja ISBN-numero 978-951-746-951-7. Kirjan esittely löytyy alta.

Melun sieto kaupunkielämän välttämättömyytenä

Melu ympäristöongelmana ja sen synnyttämien reaktioiden kulttuurinen käsittely Helsingissä

Miksi kaupungissa on meluisaa? Pystyisimmekö ja haluammeko ylipäätään torjua melua tehokkaasti? Vai pitäisikö ajatella, että melu kuuluu kaupunkiin?

Outi Ampuja pohtii historiallisia, taloudellisia ja kulttuurisia syitä sille, miten ja miksi melusta on tullut vakava ympäristöongelma ja miksi sitä ei olla tähän saakka kyetty kattavasti?ratkaisemaan. Tutkimuksessa selvitetään meluongelman muotoutumista, politisoitumista, meluun liittyvien kansalaisliikkeiden toimintaa ja kaupunkilaisten urbaanille äänimaisemalle asettamia odotuksia. Kohteena on sekä ns. katumelu että naapurimelu. Lisäksi kartoitetaan helsinkiläisten asuntojen äänieristyksen ”historiaa”. Tarjosivatko lähiöasunnot oman kodin rauhaa? Entä puistot, onko niistä löytynyt vastapainoa katujen meluisuudelle? Työssä pohditaan myös sitä, onko meillä muodostunut kulttuurisia paineita nähdä melu normaalina kaupunkielämään kuuluvana asiana. Millaisiin syihin vedoten yhteiskunnassamme on voitu vaatia meluun sopeutumista?

Ampuja on kiinnostunut yksilötason melukokemuksista ja tavoista, joilla on pyritty järkeistämään etenkin kaupunkiympäristössä melulle altistumisen seurauksena syntyneet fyysiset ja psyykkiset terveysvaikutukset sekä vaikutukset viihtyvyyteen. Tutkimusaineisto painottuu Helsingin kaupungin alueelle 1950-luvulta nykyaikaan, mutta aihetta käsitellään abstraktimmalla ja yleisemmällä tasolla. Työ on monitieteinen.

Uutisarkisto

Viimeisimmät uutiset


YHTEYSTIEDOT
info@akueko.com

Osoite:
Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y.
c/o Heikki Uimonen
Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö
PL 30, 00097 Taideyliopisto

Puheenjohtaja
Heikki Uimonen
heikki.uimonen@siba.fi
puh. 050 345 1900

Sihteeri-rahastonhoitaja
Meri Kytö
info@akueko.com
Copyright Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y.