www.akueko.com - Linkit

LINKIT JA KIRJALLISUUTTA

World Forum for Acoustic Ecology
Äänimaisematutkimuksen kansainväliset sivut: The World Forum for Acoustic Ecology (WFAE) is an organization of individuals and institutions with diverse professional interests and expertise who all share a common interest in the study of natural and human made soundscapes.

Turun kuuntelukartta [PÄIVITYS: Turun kuuntelukartta on siirretty kattamaan koko Suomi Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat -hankkeen yhteydessä 2014] on yhteisöllinen, turkulaisten toteuttama verkkohanke, jossa jokainen voi esittää, ja kommentoida erilaisia ääniympäristöjä Turusta. Kartan tavoite on saada turkulaiset kuuntelemaan kaupunkiaan, pohtimaan ja keskustelemaan sen akustisesta tilasta ja olemuksesta sekä taltioimaan sen äänimaisemia. Kuuntelukartta toimii myös ääniympäristön kollektiivisen hahmottamisen, haltuunoton ja huollon välineenä. Turun kuuntelukartta on osa "Turku kuuntelee" -hanketta, joka oli osa Turku 2011 kulttuuripääkaupungin ohjelmaa.

Pirkanmaan äänimaisemat on äänimaisemien tallennus-, suojelu- ja tutkimushanke (kevät-kesä 2009). Hankkeessa kartoitetaan kuvauksia ja huomioita Pirkanmaan alueen äänimaisemista. Taustalla on toive herätellä ihmisiä kuuntelemaan ympäristöään ja kiinnostumaan ympäristönsä äänistä.

Sata suomalaista äänimaisemaa -kilpailu
Sata suomalaista äänimaisemaa on valtakunnallinen, kaikille avoin keruukilpailu (2004-2006). Kilpailuaika on 15.9.2004-30.6.2005. Kilpailussa kerätään kuvauksia ja huomioita ääniympäristöistä Suomen maantieteellisten rajojen sisäpuolelta. Hankkeen verkkosivut on arkistoitu osoitteeseen http://www.akueko.com/100aanimaisemaa/index.php.

Acoustic Environments in Change
Turun yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun taiteen ja viestinnän opiskelijoista koostuva ryhmä teki kenttätutkimusta eteläsaksalaisessa Bissingenissä, pohjoisitalialaisessa Cembrassa, skotlantilaisessa Dollarissa, bretagnelaisessa Lesconilissa, ruotsalaisessa Skruvissa ja varsinaissuomalaisessa Nauvossa (1999-2008). Projektiryhmässä on mukana eri maiden ja eri tieteenalojen tutkijoita, taiteilijoita, paikallisia asukkaita sekä kanadalaisia äänimaisematutkimuksen pioneereja. Projektin loppuraportti on yhteisjulkaisu Acoustic Environments in Change & Five Village Soundscapes (lisätietoja julkaisusta).

Soundscapes and Cultural Sustainability
on Itä-Suomen yliopiston luotsaama jatkotutkimushanke (2009-2012), jossa palataan Acoustic Environments in Change -kyliin, Cembraan ja Dollariin, sekä tutkitaan kahden uuden alueen äänellistä kulttuuria: Ilomatsin ja Istanbulin.

Äänipää
sisältää ääni-ilmaisun ja äänikerronnan erikoissivut Internetissä. Voit tutustua mm. teatterin, elokuvan, kuunnelman tai multimedian äänikerronnan perusteisiin, akustiikkaan ja psykoakustiikkaan, äänimaisematutkimukseen, digitaaliseen äänitekniikkaan, käydä kuunteluhuoneessa ja imuroida ääniohjelmia.

Tampereen äänimaisemakartta
Tampereen ammattikorkeakoulun viestinnän opiskelijoiden ja Aamulehden yhteistyönä talvella 2007 tehty verkkosivusto tamperelaisista äänimaisemista "Sata suomalaista äänimaisemaa" -hankkeen innoittamana.

Observatori del Paisatge de Catalunya: Dossier Soundscapes
This dossier is a directory of the main websites on initiatives, projects, institutions, research groups and other bodies linked to soundscapes in Catalonia, Spain and the rest of the world.

KIRJALLISUUTTA


 • WFAE:n linkkisivusto äänimaisemakirjallisuudesta (artikkelikokoelmia, Soundscape Journal -vuosikertoja, tutkimuksia, opetusaineistoja, arkistoja, linkkejä)
Tähän listaan on kerätty ääniympäristöaiheisia suomen kielisiä tutkimuksia ja artikkeleita, jotka ovat luettavissa verkossa.

 • Uimonen, Heikki 2005. Ääntä kohti. Ääniympäristön kuuntelu, muutos ja merkitys. Acta Universitatis Tamperensis 1110. Tampereen yliopisto, Tampere 2005. http://acta.uta.fi/teos.phtml?10791
 • Vikman, Noora 2007. Eletty ääniympäristö. Pohjoisitalialaisen Cembran kylän kuulokulmat muutoksessa. Acta Universitatis Tamperensis 1271. Tampereen yliopisto, Tampere 2007. http://acta.uta.fi/teos.phtml?11009
  Kuuntele Vikmanin lektio väitöstilaisuudesta: osa 1 - osa 2 - osa 3
 • Ampuja, Outi 2007. Melun sieto kaupunkielämän välttämättömyytenä. Melu ympäristöongelmana ja sen synnyttämien reaktioiden kulttuurinen käsittely Helsingissä. SKS, Bibliotheca Historica 110.
  Kuuntele Ampujan lektio väitöstilaisuudesta: osa 1 - osa 2 - osa 3
  Lisätietoja väitöskirjasta uutisarkistosta.
 • Rainio, Riitta 2010. Suomen rautakautiset kulkuset, kellot ja kelloriipukset: äänimaiseman arkeologiaa. Suomen musiikkikirjastoyhdistys ry, Helsinki. Musiikkitieteen alaan kuuluva väitöskirja luettavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-6170-7
 • Kytö, Meri 2011. Moderni kaupunkilaisuus akustisena järjestyksenä: Istanbulilaisen taloyhtiön äänimaisemaetnografia. Etnomusikologian vuosikirja 11, vol 23. Artikkeli PDF luettavissa täältä

Viimeisimmät uutiset


YHTEYSTIEDOT
info@akueko.com

Osoite:
Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y.
c/o Heikki Uimonen
Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö
PL 30, 00097 Taideyliopisto

Puheenjohtaja
Heikki Uimonen
heikki.uimonen@siba.fi
puh. 050 345 1900

Sihteeri-rahastonhoitaja
Meri Kytö
info@akueko.com
Copyright Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y.