www.akueko.com - Etusivu

Suomen Akustisen Ekologian Seura
Finnish Society for Acoustic Ecology

Seuran toiminta-ajatuksena on herättää kansalaisten kiinnostusta yhteisen ympäristön kaikkia äänellisiä ilmiöitä kohtaan ja tehdä tunnetuksi ääniympäristön kulttuurisia merkityksiä. Näihin sisältyvät paitsi miellyttävät ja epämiellyttäviksi koetut myös kulttuurisesti ja historiallisesti merkittävät ääni-ilmiöt ja ympäristöt sekä ennen muuta äänten ja ääniympäristöjen ainutlaatuisuus luonnossa, maaseudulla ja kaupungeissa.


Akustisessa ekologiassa on perinteisesti tarkasteltu ympäristön ja sen keskellä elävien yksilöiden ja yhteisöjen välisiä suhteita, jotka rakentuvat äänen välityksellä. Tästä lähtökohdasta ponnistaa myös Suomen Akustisen Ekologian Seura.


Tervetuloa mukaan! Seuran jäsenenä saat tietoa tapahtumista ja tutkimuksesta sekä voit osallistua keskusteluun seuran sähköpostiryhmässä. Jäsenenä saat myös kerran vuodessa ilmestyvän Soundscape - The Journal of Acoustic Ecology -julkaisun.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  •  järjestää koulutusta ja opastusta kaikenikäisille asiasta kiinnostuneille. Oppilaitoksissa ja yrityksissä järjestettävissä seminaareissa, verkkokursseilla ja luennoilla perehdytään kuunteluun sekä syvennetään osallistujien ymmärrystä ympäristön äänistä ja niiden merkityksistä.

  •  edistää ääniympäristöjen kulttuurista ja osallistavaa tutkimusta, kotimaista ja kansainvälistä tieteidenvälisyyttä sekä tiedottaa alan keskeisimmistä tapahtumista ja tieteellisestä tutkimuksesta.

  •  suunnittelee ja toteuttaa ääniympäristökeräyksiä ja äänimaiseman tallennuksia.

  •  edistää ääniympäristöön liittyvää taidetta tiedottamalla tapahtumista ja mahdollisuuksien mukaan osallistuu näyttelyjen ja installaation järjestämiseen.
  •  toimii asiantuntijapankkina ja asiasta kiinnostuneiden kohtauspaikkana.

Viimeisimmät uutiset


YHTEYSTIEDOT
info@akueko.com

Osoite:
Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y.
c/o Heikki Uimonen
Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikkö
PL 30, 00097 Taideyliopisto

Puheenjohtaja
Heikki Uimonen
heikki.uimonen@siba.fi
puh. 050 345 1900

Sihteeri-rahastonhoitaja
Meri Kytö
info@akueko.com
Copyright Suomen Akustisen Ekologian Seura r.y.